Wednesday, October 14, 2009

APA ITU DAKWAH

DAKWAH

5M

• Mengajak
• Memanggil
• Menyeru
• Menyampai
• Mendorong

Dalam konteks bahasa Arab bermakna, al-wa’zu, al-irsyad, at-tabligh.

Dari segi istilah pula, mengajak atau menyeru ke jalan Allah dengan melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran supaya bahagia hidup dunia dan akhirat.


Keperluan untuk berdakwah

• Memikirkan orang lain pun memerlukan dakwah
• Mengelakkan pengaruh secular ( pemisahan agama dan kehidupan)
• Membendung gelaja keruntuhan sosial
• Memansuhkan gerakan musuh – musuh Islam
• Kesinambungan perjuangan Rasulullah saw
• Salah satu jihad jasadiyy wa fikriyah.

Apakah isi/ maudu’ dakwah?

• Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pegangan dan panduan

Siapa yang perlu berdakwah?

• SEMUA umat manusia.

Kenapa?

Sebab tugas kita ialah HAMBA dan KHALIFAH

Apa hukum berdakwah?

“Ballighu ‘anni walau ayah”
Maksudnya, serulah kepadaku walau satu ayat!


Dakwah merupakan fardhu ‘ain dan kifayah.


Allah berfirman,

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.”
[Surah Ali-Imran : 104]
Sasaran dakwah?

• Seluruh ummat manusia
• Golongan al-malak (orang yang ada kelebihan dari segi kebendaan)
• Golongan al-Jumhur (golongan pertengahan/orang awam) kerana mereka ini tiada sifat cinta pada dunia dan tidak pula sombong.
• Golongan orang yang membuat maksiat (al-‘asi)

Ciri – ciri dakwah :

• Jihad
• Akhlak
• Positif
• Rabbaniyyah
• Aqliah
• Ruhiyyah
• Syumul
• Fleksibel
• Seimbang
• Insaniah
• Kentemporari
• Sederhana
• Jelas
• Universal
• Syura


SEMOGA KITA LEBIH GAGAH UNTUK MELANGKAH DEMI GENERASI MASA DEPAN

SEMOGA JELAS FIKRAH DAKWAH KITA

JAGALAH ALLAH, ALLAH PASTI MENJAGA MU

JOM KITA SAMA2 PERBAIKI DIRI DAN SERULAH ORANG LAIN

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template